Budgivning


Gävle är en attraktiv kommun, och det är ofta stort intresse kring de bostäder vi säljer. När det finns flera spekulanter på en bostad så tillämpar vi budgivning.  

Vi använder oss av en så kallad öppen budgivning, vilket är den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet på telefon. När affären är avslutad lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats.

Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet ska beaktas